Energie

 

Zonne-energie en windenergie

Solar of windprojecten:

Wij kunnen centraal en decentraal solar- en windprojecten realiseren. Solar zou goed passen om kleinere dorpen/gemeenschappen te voorzien van elektriciteit.

Alternatieve energie

Er zijn diverse mogelijkheden voor alternatieve energie om te voldoen aan de energie behoefte in kleinere dorpen. Daarom moet er goed gekeken worden naar de specifieke gevallen waarbij er bijvoorbeeld stromend water in de buurt is, dit geeft een continue leverantie van elektriciteit.

Kleine en grote waterkrachtcentrales.

Wat zijn de mogelijkheden:

 • Compleet ontwikkeld, getest en in productie
 • Milieuvriendelijk, lage snelheid en compactheid, geen invloed op de flora en fauna onder water, geen milieuvervuiling of geluidshinder
 • Vis vriendelijk en beschermend ontwerp
 • Tijd om te bouwen circa 6 maanden
 • Schaalbaar van 25 kW tot 10 MW en meer per uur
 • Nederlands / Duitse engineering en productie
 • Levensduur: ten minste 25 jaar
 • Voor on-grid / off-grid en mini-grid oplossingen
 • Volledig onder water of drijvende oplossingen
 • Waterstroom al vanaf 1 meter / seconde
 • Toepasbaar in rivieren , zeestromingen , getijden stromingen , gedwongen stromingen.
 • Maatwerk: de installatie wordt aangepast aan de lokale omstandigheden
 • Grotendeels onderhoudsvrij
 • Geschikt voor de lokale en nationale toepassingen

Olie productie uit de Pauwlona boom.

We hebben ervaring met systemen waarmee we uit bepaalde houtsoorten olie winnen waarmee we weer generatoren kunnen voorzien van brandstof, hiermee kunnen we in combinatie met zonne-energie een constante duurzame stroomvoorziening bieden.

 • De geproduceerde olie kan direct verwerkt worden in een speciaal aangepaste turbine/generator (2 MW) voor de levering van elektriciteit, die ook los van de fabriek decentraal in het land geplaatst kan worden. Ook kan de olie gebruikt worden in de procesindustrie (bv zuivelfabrieken, bierbrouwerijen, elektriciteitscentrales of andere industrieën die warmte en/of elektriciteit nodig hebben voor hun proces). De bedoeling is om de geproduceerde olie in het land van productie te gebruiken.
 • Van belang is ook dat de warmte die ontstaat in de Hout naar Olie fabriek direct afgezet kan worden naar in het land aanwezige (proces)industrie, zoals hierboven genoemd. De fabriek moet daar dus in de directe nabijheid worden geplaatst.

Afvalverwerking & Recycling.

 • De Total Waste Solution & Energy Plant (TWSE) het meest complete, milieuvriendelijke en rendabele proces voor het hergebruiken van afval naar materialen en nieuwe energie
 • In samenwerking met recycling- en afval techniek partners
 • Bewezen technieken
 • 20 jaar internationale recycling- en afval ervaring
 • Oorspronkelijke ontwerpers van de vele innovatieve afvalrecycling delen
 • Hoge opbrengst door anaeroob fermentatieproces
 • Unieke pers techniek voor een optimaal resultaat organisch afval stroom / energie
 • Optimale Nieuwe Energie pyrolyse-eenheid voor proces residuen
 • Internationale activiteiten en contacten
 • Korte communicatielijnen
 • Hoge milieu- en economische opbrengsten

Bent u op zoek naar optimale aansluiting?